FAQ – podstawowe pytania giełdowe

Podstawowe informacje o tym co to jest dom czy rachunek maklerski, umieściliśmy na naszej stronie głównej rankingu kont maklerskich. Natomiast na tej stronie, postaramy się zbudować większą bazę podstawowych pojęć, z którymi spotkasz się inwestując na giełdzie. Postaramy się systematycznie rozszerzać listę pytań, tak aby FAQ było jak najbardziej wyczerpujące.

Kto to jest inwestor indywidualny?

Inwestor indywidualny to po prostu każda osoba fizyczna, która inwestuje swoje prywatne pieniądze na giełdzie. Inwestorem indywidualnym może zostać każdy z nas, niezależnie od wieku (choć trzeba być pełnoletnim, żeby założyć rachunek maklerski), wykształcenia, czy wykonywanego zawodu. Wystarczy posiadać wolny kapitał. Oczywiście każdy inwestor indywidualny zdaje sobie sprawę z faktu, że zainwestowane pieniądze mogą przynieść ponadprzeciętne zyski, ale również może je stracić (w części lub całości). Dlatego decyzja o tym czy zostać inwestorem, powinna być bardzo dobrze przemyślana.

Co to jest prowizja od zlecenia kupna/sprzedaży?

Prowizja ta występuje na rachunkach maklerskich, których używają inwestorzy indywidualni podczas handlu akcjami na giełdzie. Prowizja ta jest kwotą pieniężną, którą dom maklerski nalicza przy transakcji kupna lub sprzedaży akcji.
Przykład:
Prowizja w domu maklerskim X wynosi: 0,38%
Inwestor kupuje 100 akcji spółki X, które notowane są po cenie 20 zł. Koszt zakupu akcji, będzie wynosił 2000 zł
Więc za kupno tych akcji, inwestor dodatkowo zapłaci prowizję dla domu maklerskiego o wartości 7,6 zł.
Prosty rachunek 0,38% od kwoty 2000 zł = 7,6 zł
Warto jeszcze wspomnieć, że poza stałym procentem prowizji, domy maklerskie stosują coś takiego jak minimalną prowizję. Pobierana jest ona od transakcji na małe ilości akcji. Jeśli kupisz np. 1 akcję danej spółki, to będziesz musiał zapłacić minimalną prowizję 5 zł, a nie 0,38% od tej transakcji, co w tym przypadku byłoby bardziej korzystne.

Co to jest spread?

Z pojęciem spreadu spotkasz się podczas kupowania akcji na giełdzie. Gdy notowania spółki są otwarte, na rynku znajdują dwie oferty, kupna i sprzedaży akcji. Ofertą kupna jest najwyższa cena, jaką oferują inwestorzy skłonni kupić dany walor, natomiast oferta sprzedaży to cena, po której oczekują sprzedający za akcje. Oferty kupna są z zasady niższe niż oferty sprzedaży, a różnicę pomiędzy nimi (która nieustannie się zmienia) nazywa się spreadem. Największe spready występują na kursach akcji spółek, charakteryzujących się małą płynnością. Realizując zlecenie kupna akcji po każdej cenie (PKC), ponosi się dodatkowy koszt spreadu.

Co to jest Day trading?

Pojęcie Day trandingu występuje w przypadku, gdy inwestor kupuje i następnie sprzedaje akcje podczas jednej sesji giełdowej (jednego dnia). Handel na giełdzie wówczas odbywa się szybki i dynamiczny sposób, na który mogą sobie pozwolić najbardziej doświadczeni gracze giełdowi. Transakcje tego typu, często są obciążone niższą prowizją na rachunkach maklerskich, co wyszczególniliśmy w tabeli naszego rankingu rachunków maklerskich.

Co to jest Swing trading?

Inwestycję wykorzystujące krótkoterminowe wahania kursu akcji, nazywamy Swing tradningem. Może to być kilka dni lub tygodni. Jest to sposób inwestowania pomiędzy wcześniej opisanym day tradingiem, a inwestycją długoterminową w akcje spółek. Jest to dużo bezpieczniejszy sposób inwestowania, zwłaszcza dla początkujących inwestorów.

Co znaczy Free float w akcjonariacie spółki?

Free float to najprościej rzecz ujmując, znaczy akcje w wolnym obrocie. Obejmuje on rozdrobniony akcjonariat, czyli akcjonariuszy posiadających poniżej 5% akcji spółki. Zgodnie z przepisami ktoś kto nabywa akcje, których udział przekracza 5% całości akcji, zobligowany jest ujawnić publicznie o tym fakcie. Wszyscy akcjonariusze posiadający 4,99% (i niżej) akcji czy 100 akcji spółki, pozostają nieujawnieni i tworzą rozporoszony akcjonariat, czyli free float. Spółki, które chcą zadebiutować np. na NewConnect zobligowane są do posiadania w akcjonariacie min. 15% free float, więc z tym pojęciem spotkamy się właściwie we wszystkich publicznych spółkach.

Co to jest hossa i bessa?

Hossa to ulubione słowo inwestorów giełdowych. Oznacza ono okres w notowaniach giełdowych, gdzie w większości ceny akcji spółek rosną. Hossa na giełdach z reguły trwa kilka lat, choć może to być nawet i kilkanaście lat. Najczęściej sprzyja temu dobra koniunktura gospodarcza, która napędza wyceny spółek giełdowych. Hossa nazywana jest często rynkiem byka.
Bessa natomiast jest przeciwieństwem tego pierwszego pojęcia. Czyli jest to okres, gdy kursy spółek giełdowych spadają przez dłuży okres czasu. Przyczyną tego są najczęściej kryzysy gospodarcze, wojny i tego typu negatywne zdarzenia. Bessę z kolei nazywa się rynkiem niedźwiedzia.
Co ciekawe między tymi dwoma wydarzeniami giełdowymi, czasami zdarza się tzw. trend boczny, podczas którego przez pewien okres czasu, akcje spółek na giełdzie „stoją w miejscu”, nieznacznie odchylając się raz w dół, raz w górę.

Czy można mieć dwa konta maklerskie?

Odpowiedź brzmi TAK. Każda osoba fizyczna może posiadać dowolną ilość rachunków maklerskich. Właściwie można mieć ich tyle, ile jest domów maklerskich w Polsce. Podobnie jak to jest ze zwykłymi kontami bankowymi. Tylko trzeba brać pod uwagę, że część ofert maklerskich wiąże się z opłatami za utrzymanie konta. Dzięki posiadaniu dwóch lub więcej kont, można dywersyfikować sobie portfele i strategie inwestowania, bez mieszania wszystkiego w jednym miejscu.
Jedyna różnica będzie przy rozliczaniu podatku od zysków kapitałowych. Dostaniesz wtedy tyle formularzy PIT-8C, ile masz rachunków maklerskich. Następnie będzie trzeba je zsumować i dopiero wtedy wprowadzić do rozliczenia PIT-38.